HISTORIE VAN GRUNDIG

DR. H.C. MAX GRUNDIG

Bron: Grundig Report

Speciale uitgave naar aanleiding van zijn 75 ste verjaardag op 7 mei 1983.  

Geboren op donderdag 7 mei 1908 in de Denisstraat 3

Nürnberg in het stadsdeel Gostenhof al eerste kind van de 29 jarige Emil Grundig en zijn 27 jarige vrouw Marie Grundig – Hebeisen. Zijn naam Max kreeg hij bij de geboorte. Max had nog 3 zussen. Zijn vader stierf al vroeg, in 1920. In april 1922 begon hij als leerling bij de Firma Jean Hilpert (Installlatietechniek, gas en waterleiding). Reeds in 1924 begon de interesse voor radio’s. In 1927 werd installatiebedrijf C.Blödel overge- nomen en werd Max filiaalchef in dit bedrijf wat gevestigd was in Nürnberg. Deze vestiging had een grote order aan kunnen nemen voor de bouw van het ziekenhuis in Fürth. Naast de 60 mark loon kreeg hij 3 procent provisie van alles wat verkocht werd. In 1930 werd de winkel overgedaan aan iemand uit Thüringen wat Max niet erg op prijs stelde. Niet lang daarna nam hij ontslag en besloot van zijn spaargeld en geleend geld zelf een winkel te beginnen in de Sternstrasse nr. 4. Hier begint, voor de 27 jarige Max, eigenlijk het kleine imperium wat later zou uitgroeien naar de Grundig-werke in Furth. In de Nordbayerischen Zeitung van 20 en 22 november en 5 december 1930 was de volgende advertentie te lezen:

Rundfunk-Gerate, Lautsprecher und schallplatten, Lumophon, Die weltmarke, kaufen sie am besten und zu billigsten preisen bei der Firma Radio Vetrieb Fürth, Strenstrasse 4.Besichtigen sie unsere reichhaltige Ausstellung kostenlos und unverbindlich wird ihnen jedes funkgerat und lautsprecher vorgefurt.

In 1934 verhuisde de winkel naar de Schwabacherstraat nummer 1. Deze winkel werd geopend op 21 juni 1934.

In deze winkel werd hij in vier jaar jaar omzet miljonair.

Hier werden ook de eerste wikkelmachines voor transformatoren gekocht en in bedrijf genomen. Het kwam omdat Fürth toen gelijkstroom had en Nürnberg wisselstroom. Er ging vrij geregeld nog wel iets kapot en met de wikkelmachine werd dan een nieuwe trafo gemaakt. Om zijn klanten nog beter van dienst te zijn werd een DKW bestelauto gekocht. In 1936 verhuisde zijn moeder en zuster Wilhelmine en Max naar de Amalienstraat 55. In 1938 leerde hij zijn vrouw Anneliese kennen en op 3 december 1938 zijn ze getrouwd. In 1938 produceerde de firma al 30.000 kleine transformatoren. Op 3 december verhuisden Max en zijn vrouw naar de Moststraat 17. Hier bleef hij 14 jaar wonen. In 1939 stond hij samen met een collega aan de top van de Radioindustrie. In de jaren 1940 – 1945 werden hoofdzakelijk trafo’s gemaakt . Van 1941 tot 1943 combineerde hij het soldaat zijn, gelegerd in Nürnberg, met zijn bedrijf. In 1943 verhuisde het bedrijf naar Vach. Hier werden dagelijks 200 kapotte trafo’s opnieuw gewikkeld.  In Vach stonden in 1944 100 wikkelmachines voor het maken van trafo’s . In dit jaar werden 50.000 trafo’s gemaakt. Grote opdrachten van AEG en Siemens werden in dank aanvaard. AEG wilde 10.000 trafo’s per dag hebben en zodoende werden 150 russische vrouwen aan werk geholpen . Zij woonden ook bij het bedrijf en alles werd geregeld door Max. Op 17 april 1945 werd de productie door de Amerikanen stilgelegd omdat de oorlog voorbij was. Daar stond Max, 37 jaar, een ondernemer met 150 mensen in dienst en een vermogen van 17,5 miljoen , tegen een hoop matriaal aan te kijken en mocht niets doen. Op 18 mei 1945 werd weer langzaam begonnen met werken de gehele productie verhuisde weer naar de Schwabacher-straat 1. De grote schulden die AEG en Siemens hadden bij Max werden betaalt met materialen en zo kon hij weer gaan produceren. Juni 1945 verhuisde de fabriek naar de Jakobinenstraat 24 in Fürth. Voorlopig werden eerst van kapotte radio’s weer spelende gemaakt. Betaald werd met sigaretten en alles wat voorhanden was. In 1946 werden 391 “Heinzelmanner” gemaakt. Prijs was toen tussen 176-198 Rijksmark. Op 19 maart 1946 werd Max het grondstuk Kurgarten strasse toegewezen. Op 17 september 1947 werd de nieuwe fabriek geopend. De RVF Elektrotechnische Fabrik werd op 7 juli 1948 de Grundig Radiowerk Gmbh. De Lumophon-werke werd op 16 mei 1951 overgenomen. Op 27 september werd de televisie te doop gehouden. Op 22 februari 1970 werd de familiestichting aangemeld onder de naam “Max Grundig Familien-Stiftung”. In 1952 werd begonnen met de eerste bandrecorder de Reporter 300 inbouw voor meubels. Hierna volgen de Reporter 500 – 600 – 700 in diverse variaties. In de vijftiger jaren werden de typen 5-50-54-55-819-820-830-919-920 geproduceerd. Ook werd begonnen met de Stenorette’s in diverse uitvoeringenOok diverse typen met de aanduiding TM-TS-TR. De aanduidingen hebben de volgende betekenis:

TM = Ton Mobel.

Deze werden meestal ingebouwd in muziekmeubels. In deze recorders zat geen versterker. Het geluid werd via de aanwezige radio beluistert.

Volgende typen zijn bekend: TM5-7-8-9-19-20-27-30-45-50-54-55-58-60-64-64U-64USA-64WE-245-320B-340-700-819-830-919.

TR = Ton Radio.

Van deze zijn maar een paar typen gemaakt. De TR3-TR5-TR20. Deze recorders waren goedkope uitvoeringen en werden als bijzetapparaat gebruikt bij radio’s.

TS = Ton Stereo.

Deze recorders werden zonder en met versterker gemaakt. Meestal waren dit de duurdere recorders.

Volgende typen waren in deze uitvoering: TS19-19A-23-58-320-320Hifi-320U-321-340B-340Deluxe-340Studio Hifi-600-925-945-1000.

De TS19 en de TS23 werden gebouwd in kasten en als bijzetrecorder gebruikt bij radio’s. De TS58 werd gebouwd met radio ingebouwd.

De meeste bekende zijn de TK-serie. Hiervan zijn er ongeveer 190 verschillende typen gemaakt.

De aanduiding staat vaak op de onderkant. Er zijn diverse uitvoeringen gemaakt zonder teller voor bepaalde bedrijven. Er is 1 recorder gebouwd met ingebouwde radio de TK850. Ook de aanduiding Wurzburg-Neurenberg-Beyreuth-Augsburg werden gemaakt speciaal voor een firma uit Hamburg. Verder zie je veel aanduidingen als a-b-g-h-k-t-tr-u-usa-we. Deze aanduidingen weet ik niet wat ze allemaal betekenen.

Verder zijn er typen gemaakt voor de Engelse en Amerikaanse markt. De typen hebben de aanduiding:

Dual De Jur Professional TK820. Deze recorder is voorzien van het embleem van Lumophon. De aanduiding De Jur vind je ook terug bij vele Stenorette’s. De laatste recorder was de TS1000 gemaakt in 1976-1977. Daarna kwamen nog de Modellen TS-925 (2-Sporen) und TS-945 (4-Sporen) met 22 cm-Spoelgrootte. Hierna kwamen de Cassette-recorders voor de Europese markt en de 8-Track recorders voor de Canadese en Amerikaanse markt. Na de diverse inkrimpingen bij Grundig is in 2003 het doek gevallen bij Grundig. Achter het hoofdgebouw van Grundig in Furth staat de oude woonhuis van Max dat nu is omgebouwd tot Rundfunk-museum. Zeker de moeite waard om het eens te bezoeken maar helaas staat er weinig van Grundig bandrecorders. Het is wel de bedoeling dat dit in toekomst veranderd.  Het model TK18 en TK 18 de luxe en de TK12 zijn geproduceerd in Engeland. De TK 12 is geschikt voor 22 cm spoelen. Het model TK200 en de TK400 zijn geproduceerd in Belfast – Ierland.

Max Grundig wurde am Donnerstag, dem 7. Mai 1908 in Gostenhof (Nürnberg), Denisstrasse 3 geboren. Er war das erste Kind vom 29jährigen Emil Grundig und seiner 27-jährigen Frau Marie Grundig, geb. Hebeisen. Max hatte noch 3 Schwestern. Sein Vater starb 1920 früh. Im April 1922 begann Max eine Lehre bei der Firma Jean Hilpert (Gas-/Wasserinstallation). 1924 begann er, sich für Radios zu interessieren. 1927 wurde der Installationsbetrieb von

C.Blödel aus Nürnberg übernommen und Max wurde Filial-chef. Die Firma konnte einem Grossauftrag eines Nürnberger Krankenhauses entgegennehmen. Neben den 60 Mark Lohn bekam er so noch 3% Provision auf alles, was verkauft wurde. 1930 wurde der Betrieb an jemanden aus Thüringen verkauft, was Max nicht besonders gut fand. Kurze Zeit darauf nahm er sein Erspartes zusammen, lieh sich weiteres Geld, kündigte seine alte Arbeit und eröffnete in der Sternstr. 4 einen eigenen Laden. Damit begann nun für den 27jährigen Max die Karriere, die schliesslich in den Fürther Grundig-Werken enden sollte. In der Nordbayerischen Zeitung vom 20 und 22. November und 5. Dezember 1930 war folgende Anzeige zu lesen:

"Rundfunk-Geräte, Lautsprecher und Schallplatten, Lumophon, die Weltmarke, kaufen Sie am besten und zu billigsten Preisen bei der Fa. radioVertrieb Fürth, Stern-strasse 4. Besichtigen Sie unsere reichhaltige Ausstellung. Kostenlos und unverbindlich  wird Ihnen jedes Funkgerät und Lautsprecher vorgeführt."

1934 zog der Laden in die Schwabacherstr. 1 um und öffnete

dort am 21.Juni 1034 seine Pforten. Hier wurde Max in 4 Jahren Umsatz-Millionär.

Hier hat er auch die ersten Trafo-Wickelmaschinen gekauft und in Betrieb gesetzt. Zu dieser Zeit hatte Fürth noch Gleichstrom und Nürnberg bereits Wechselstrom im Netz und so ging immer wieder einiges kaputt, so dass Grundigs Leute neue Trafos wickeln konnten. Zur besseren Belieferung seiner Kundschaft kaufte er ein DKW Lieferfahrzeug. 1936 zogen Max, seine Mutter und seine Schwester Wilhelmine um in die Amalienstrasse 55. 1938 lernte er seine Frau Anneliese kennen und am 3. Dezember 38 wurden sie getraut.1938 produzierte die Firma bereits 30.000 kleine Trafos. Am 3. Dezember zog Max mit seiner Frau um in die Moststr. 17. Dort blieb er 14 Jahre lang wohnhaft. 1939 stand er zusammen mit einem Kollegen ganz oben in der Radioindustrie. Zwischen 1940 und 45 wurden hauptsächlich Trafos hergestellt.

1941 bis 43 konnte er seinen Soldatendienst in Nürnberg mit der Arbeit in seinem Betrieb kombinieren. 1943 zog die Firma um nach Vach. hier wurden täglich 200 defekte Trafos neu gewickelt. 1944 standen hier bereits 10 Wickelmaschinen und es wurden 50.000 Trafos in diesem Jahr hergestellt. Ausserdem kamen grosse Aufträge von AEG und Siemens hinzu. AEG wollte 10.000 Trafos pro Tag und so wurden 150 russische Frauen in Dienst gestellt. Diese wohnten auch beim Betrieb und Max regelte alles für sie. Am 17. April legten die Amerikaner die Produktion still. Max war jetzt 37 Jahre alt, ein Unternehmer mit 150 Beschäftigten und ein Vermögen von 17,5 Millionen. Das Material stapelte sich in der Fabrik, aber er durfte nichts bauen. Am 18. Mai 1945 wurde die Produktion wieder langsam angefahren, wobei die gesamte Produktion wieder in die Schwabacher Str. verlegt wurde. Die grossen Schulden, die AEG und Siemens bei Grundig  hatten, wurden mit Material bezahlt. Im Juni 1945 zog man in die

Jakobinerstr. 24 in Fürth um. Zunächst reparierte man

Radiogeräte. Bezahlt wurde mit Zigaretten und allem, was zum Tausch geeignet war. Komplette Geräte durften in den

Besatzungszonen noch nicht gebaut werden, Grundig kam hier auf eine geniale Idee. Mit dem sog. "Heinzelmann" stellte er einen Bausatz her, der ein Verkaufshit wurde: 1946 verkaufte er bereits 391 Geräte zum Preis zwischen 176 und 198 Reichsmark. Am 19. März 1946 bekam Max das Grund-stück Kurgartenstr. zugewiesen und am 17. September 1947 wurde dort eine neue Fabrik eingeweiht. Die RVF Elektro-technische Fabrik wurde am 7. Juli zum Grundig Radiowerk GmbH. Die Lumophonwerke wurden am 16. Mai 1951 über-nommen. Am 27. September wurde das Fernsehen aus der Taufe gehoben. Am 22. Februar 1970 wurde die Familien-stiftung unter dem Namen 'Max Grundig Familien-Stiftung' angemeldet. 1952 wurde das erste Tonbandgerät gebaut: der Reporter 300, ein Einbaugerät. Es folgten die Reporter 500, 600 und 700 in verschiedenen Ausführungen. In den fünfziger Jahren wurden die Modelle 5,50,54,55,819,820,830,919,920 und die Stenoretten gefertigt. Die verschiedenen Modelle

erhielten die Zusätze: TM, TS bzw. TR, welche folgende

Bedeutung haben:

TM = Tonmöbel

Hier handelt es sich um Einbaugeräte, die vor allem in die

damals weit verbreiteten Möbelschränke / Truhen eingebaut

wurden. Diese Tonbandgeräten hatten auch keinen

Verstärker, dazu wurde das Radiogerät aus der Musiktruhe

verwendet.

Folgende Modelle sind bekannt: TM5,7,8,9,19,20,27,30,45,50,54,55,58,60,64,64U,64USA,64WE,

245,320B,340,700,819,830,919.

TR = Tonradio

Hier handelt es sich um preiswerte Ausführungen, die als

Beistellgerät zu einem radio fungierten. Es gab die Modelle

TR3, TR5 und TR20.

TS = Tonstereo

Diese Geräte verfügten entweder über einen eigenen

Verstärker oder nicht. Diese Geräte waren teuer. Es gab

folgende Modelle:
TS19,19A,23,58,320,320Hifi,320U,321,340B,340Deluxe,

340Studio Hifi,600,925,945,1000.

Die TS19 und die TS 23 wurden in Schränke eingebaut und

dienten als Beistellgerät zu Radios. Das TS58 hatte ein

eingebautes Radio.

TK = Tonkoffer

Diese Modelle sind die meistbekannten. Es gibt hiervon

ungefähr 190 verschiedene Modelle! Die Kennzeichnung steht zumeist unter den Geräten. Es gab Sonderausführungen ohne Teller für bestimmte Firmen. Ein Modell enthielt ein Stereoradio: TK 850 FM. Die Modelle erhielten auch Städtenamen, z.B. Würzburg, Nürnberg, Beyreuth, Augsburg und wurden speziell für eine Firma aus Hamburg gemacht. Ausserdem gibt es Kennzeichnungen wie a,b,g,h,k,t,tr,u, usa,we. Hier ist noch nicht ganz klar, was sie zu bedeuten haben. Ausserdem wurden Geräte für den englischen und

amerikanischen Markt gefertigt. Diese haben die Bezeichnungen: Dual De Jur Professional TK820. Auf

Diesem Tonbandgerät findet man das Firmenlogo von

Lumophon. Die Bezeichnung 'De Jur' gab es auch bei

einigen Stenorette-Geräten. Die letzten Grundig-Bandmaschinen war die TS 1000, welche zwischen 1976 und 77 produziert wurde und für grosse 26,5 cm Spulen geeignet war. Danach kamen noch die Modelle 925 (2-Spur) und 945 (4-Spur) und 22 cm-Spulengrösse. Ab ca. 1979/80 wurden dann nur noch  Kassettendecks gebaut. Gebaut wurde auch 8-Spur-Recorder für den kanadischen und amerikanischen

Markt. Der Konzern geriet wie alle anderen deutschen

HiFi- und Fernsehunternehmen auch, in der 80er Jahren

in die Verlustzone, bekam jedoch mit dem Philips Konzern einen grossen Partner. Im Jahr 2003 hat Grundig nach dem Ausstieg von Philips Insolvenz angemeldet. Das Haupt-gebäude von Grundig in Fürth und das alte Wohnhaus von Grundig wurden zu Rundfunkmuseen umgebaut. Es ist sicher den Aufwand wert, dort einmal vorbeizuschauen,

allerdings  sieht man dort wenig Grundig-Tonbandgeräte, aber das soll sich bald ändern.

Das modell TK18 und TK18 luxe und die TK12 sind produciert in England. Die TK12 ist fur 22 cm spulen. Die modellen TK200 und die TK400 sind produciert in Belfast Irland.